Monday, November 3, 2014

Tiêu chuẩn BS EN-13150

Phuonghai Technology Science JSC tự hào nhận được Giấy chứng nhận chất lượng tiêu chuẩn BS EN-13150 (tiêu chuẩn Laboratory Furniture) của tổ chức TUV Rheinland (Đức) chứng nhận.
Công ty Phượng Hải là công ty sản xuất nội thất phòng thí nghiệm đầu tiên ở Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn này. 
Cùng với tiêu chuẩn ISO 9001 do tổ chức URS UKAS cấp, sản phẩm của công ty Phượng Hải có thể đủ điều kiện xuất khẩu ra thế giới. Hiện tại, một số sản phẩm của Phượng Hải đã được lắp đặt ở các thị trường Cambodia, Lao,...

Với 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nội thất phòng thí nghiệm, Phượng Hải luôn là người tiên phong về chất lượng đúng với slogan của mình " A Pioneer of High quality".
https://www.facebook.com/phuonghailab