Monday, January 18, 2016

Emergency Eye Wash - Phuonghai JSC

Có những sản phẩm bạn không bao giờ muốn dùng đến nhưng nó không thể thiếu... Trong phòng thí nghiệm thí nghiệm cũng vậy, những thiết bị, dụng cụ an toàn như vòi sen khẩn cấp, vòi rửa mắt, thiết bị báo khói... Các dụng cụ, thiết bị này có thể không được sử dụng thường xuyên nhưng lại đóng vai trò rất quan trọng.Emergency Eye Wash - Phuonghai JSC: Vòi Rửa Mắt di động
Vòi rửa mắt khẩn cấp
Vòi rửa mắt phòng thí nghiệm
phòng thí nghiệm
An toàn phòng thí nghiệm